Facebook: tuninglyze | Obchody:

Obchodní podmínky – AVEX SPORT s.r.o.

Objednávka zboží

E-shop www.tuninglyze.cz vám nabízí vybraný sortiment značek SWIX, TOKO, VOLA, HOLMENKOL, WINTERSTEIGER a SKIVO za bezkonkurenční ceny. Sortiment neustále upravujeme a doplňujeme. Seznam zboží na těchto stránkách je katalogem běžně dodávaného zboží. U každé položky je vyznačeno, zda je zboží skladem.

K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny jsou vždy uvedeny včetně DPH.

Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně poštovného, a zákazník bude vyzván k odsouhlasení a odeslání objednávky.

Zrušení objednávky

Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit.

Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

Dodací lhůta

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době přepravní službou PPL/DHL, obvykle od 1 do 5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

Ceny za dopravu po ČR zásilkovou službou PPL

Ke každé objednávce účtujeme jednorázové přepravné a balné 120 Kč. Tato cena je platná pouze na území ČR. Při dopravě do jiného státu je cena za dopravu sjednána individuálně. Službu zajišťuje firma PPL/DHL.
Při objednávce nad 5 000,- Kč včetně, je doprava ZDARMA.

Způsob uhrazení ceny za zboží

Zákazník má tři možnosti uhrazení kupní ceny za zboží :

 1. Zboží je možné v plné výši uhradit hotově osobně v provozovně dodavatele.
 2. Hotově-dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím zásilkové služby PPL/DHL.
 3. Platební kartou v místě předání zboží prostřednictvím zásilkové služby PPL/DHL.

Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad a český návod k použití výrobku. Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy.

Převzetí zboží

Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Podepsáním přepravního listu PPL zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem

Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována e-mailem (ski@avex.cz), pokud se strany nedohodnou jinak.

Osobní odběr zboží

Pokud zákazník objednává zboží přes internet a odebírá ho osobně, dodavatel pouze potvrzuje, že zboží je pro zákazníka v provozovně rezervováno.

 • Zboží je zákazníkovi v provozovně dodavatele rezervováno po dobu 3 pracovních dnů od potvrzení objednávky.
 • Zákazník má právo si zboží v provozovně dodavatele před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout.
 • Zákazník při osobním odběru neplatí přepravné a balné!

V případě osobního odběru zboží v provozovně dodavatele se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží zákazníkem.

Záruka na zboží

Záruka na námi dodávané zboží je standardně dle zákona 24 měsíců.

Reklamační řád

 1. Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout bez zbytečného odkladu a o zjištěných vadách do 3 dnů informovat prodávajícího.
 2. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně. K reklamaci je nutné vyplnit reklamační protokol. (protokol je ke stažení na konci těchto obchodních podmínek) ve lhůtě do 3 dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést o jaké vady se jedná a jak se projevují.
 3. Reklamované zboží musí být řádně zabaleno, a spolu s reklamačním protokolem a kopií daňového dokladu zasláno na provozovnu dodavatele: AVEX SKI, Smetanova 5531, 760 01 Zlín tel 577002760.
 4. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
 5. Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do tří dnů od obdržení reklamace, o postupu a vyřízení.
 6. Max. doba vyřízení reklamace je 30 dnů, ve většině případů však reklamace vyřizujeme obratem.

Money back - záruka vrácení peněz

Aby pro vás bylo nakupování na www.tuninglyze.cz opravdu bezrizikové, dodržujeme zásadu „Záruka vrácení peněz“. Je nám jasné, že nemáte možnost si zboží námi nabízené předem prohlédnout. Můžete se zmýlit a můžete tak obdržet zboží, které skutečně naprosto nevyužijete.

Jestliže zjistíte bezprostředně po obdržení zboží, že vám z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, máte možnost ji bez uvedení důvodu vrátit a budou vám neprodleně zpět zaslány peníze (ať již bankovním převodem nebo složenkou). Postupujte stejně jako u reklamace zboží, pouze v protokolu zaškrtněte položku vrácení peněz / MONEY BACK a vyplňte číslo účtu.

Podmínkou vrácení peněz je:

Zboží musí být naprosto neporušené, v originálním neporušeném obalu, dobře zabalené, schopné dalšího prodeje.

 • Zákazník musí odeslat zásilku zpět do 3 dnů od obdržení zboží.
 • K zásilce přiložte řádně vyplněný reklamační protokol s Vaší adresou a kontaktem

Ve vracené zásilce musí být vložen daňový doklad.

Jsou vráceny pouze peníze za zboží, nikoli poštovné a balné. Reklamace zasílejte pouze běžnou balíkovou poštou (doporučujeme pojištěnou doporučenou zásilku), dobírkou nebude přijata !!!

Zboží zasílejte výhradně na adresu: AVEX SKI, Smetanova 5531, 760 01 Zlín, tel. 577002760

Ke stažení:

Reklamační protokol v pdf

Reklamační protokol ve Wordu

Ochrana osobnich údajů

Vážení zákazníci,

rádi bychom Vás informovali o změně legislativy dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR).

Správcem osobních údajů je společnost AVEX SPORT s.r.o. , se sídlem Smetanova 2401, Zlín, 760 01, IČO 26974274, registrovaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 49209.

Jaké osobní údaje AVEX SPORT s.r.o. shromažďuje a zpracovává?

AVEX SPORT s.r.o. shromažďuje a zpracovává tyto běžné osobní údaje: základní identifikační údaje a kontaktní údaje našich zákazníků, tj. jméno, příjmení, titul, adresa, IČO, DIČ, telefon, e-mail. AVEX SPORT s.r.o. nezpracovává osobní údaje dětí mladších 13 let.

K jakým účelům AVEX SPORT s.r.o. osobní údaje využívá a zpracovává?

AVEX SPORT s.r.o. zpracovává osobní údaje bez souhlasu klientů za účelem splnění zákonné povinnosti, jednání o smlouvě a plnění smlouvy a z titulu oprávněného zájmu správce dat (přímý marketing vlastních produktů, zasílání obchodních sdělení). Osobní údaje jsou zpracovány v elektronické podobě pomocí prostředků výpočetní techniky nebo v listinné podobě.

Jak dlouho AVEX SPORT s.r.o. údaje zpracovává?

AVEX SPORT s.r.o. zpracovává osobní údaje v závislosti na účelu po dobu trvání jakéhokoliv smluvního vztahu a dalších 10 let po zániku posledního smluvního vztahu s AVEX SPORT s.r.o. nebo dokud nebyl odvolán souhlas se zpracováním údajů.

Musíme osobní údaje AVEX SPORT s.r.o. poskytnout?

Poskytnutí osobních údajů je stejně jako uzavření smlouvy s AVEX SPORT s.r.o. dobrovolné. Některé údaje jsou však nezbytné pro splnění zákonných povinností při uzavření smlouvy na dodávku zboží nebo poskytnutí služby a bez některých údajů AVEX SPORT s.r.o. nedokáže požadovanou dodávku zboží nebo poskytnutí služby poskytnout.

Údaje nutné pro výše uvedené jsou: jméno a příjmení jde-li o podnikající fyzickou osobu, též její obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, sídlo a popřípadě dodací adresa pro zboží, telefon, e-mailová adresa.

Z jakých zdrojů AVEX SPORT s.r.o. osobní údaje získává?

Zpracováváme údaje, jež jste nám poskytli v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy na dodávku zboží či služeb.

Jakým způsobem AVEX SPORT s.r.o. zajišťuje ochranu osobních údajů?

Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou a AVEX SPORT s.r.o. disponuje kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťující maximální ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.

Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přichází do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinnosti, jsou vázány smluvní povinností mlčenlivosti.

Komu AVEX SPORT s.r.o. osobní údaje poskytuje nebo předává?

AVEX SPORT s.r.o. předává osobní údaje státním orgánům, pokud je tato povinnost stanovena zákonem a dále pokud je to nezbytné pro ochranu práv AVEX SPORT s.r.o.

AVEX SPORT s.r.o. může pověřit zpracováním údajů třetí osobu, tzv. zpracovatele. Zpracování je možné pouze na základě uzavřené smlouvy, která zavazuje zpracovatele ke stejné míře ochrany údajů, jakou poskytuje sám AVEX SPORT s.r.o. Údaje tak mohou být předány dodavatelům zajišťujícím pro AVEX SPORT s.r.o. služby spočívající v rozesílání pošty a doručování zboží.

Jaká jsou vaše práva ve vztahu ke zpracování a předávání osobních údajů?

V souladu s platnou legislativou můžete uplatnit svá práva subjektů údajů. Máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme, právo na přenositelnostvybraných osobních údajů přímo jinému správci a právo požadovat opravu osobních údajů. Můžete požádat o výmaz osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování, pokud ovšem není nutné dále je zpracovávat pro splnění právních povinností nebo pokud je jich třeba, abychom vám mohli nadále poskytovat služby. Tato práva můžete uplatnit osobně v sídle společnosti, písemně na adresu sídla společnosti nebo mailem na adresu ski@avex.cz.

Jaké jsou vaše možnosti omezit zpracování a předávání osobních údajů?

V případě, kdy AVEX SPORT s.r.o. zpracovává osobní údaje na základě vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat. V případě, kdy dochází ke zpracování vašich údajů na základě oprávněného zájmu, můžete proti takovému zpracování vznést námitku. Každé takové podání námitky vyhodnotíme a o výsledku vás budeme informovat. Námitce pro zpracování údajů pro marketingové účely vyhovíme vždy. Námitku můžete snadno uplatnit osobně v sídle společnosti, písemně na adresu sídla společnosti nebo mailem na adresu ski@avex.cz.

Jak AVEX SPORT s.r.o. informuje o zásadách a pravidlech zpracování osobních údajů a jejich ochraně?

Klient je informován o pravidlech zpracování osobních údajů pokaždé, když AVEX SPORT s.r.o. poskytuje některé osobní údaje.
Toto poučení a další detailní informace jsou veřejně přístupné na internetových stránkách AVEX SPORT s.r.o. www.avexski.cz/kontakt/obchodni-podminky

Kdo vykonává dozor v oblasti ochrany osobních údajů?

Pokud se nám nepodařilo uspokojivě vyřešit vaše dotazy nebo námitky v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz

Tato pravidla platí od 25. 5. 2018.

Elektronická evidence tržeb EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Na další úspěšnou spolupráci se těší
AVEX SPORT s.r.o.

0